In beslag genomen Faya kreeg euthanasie-advies in de opslag

Een inbeslaggenomen hond.
In een opslagsituatie kan een compleet vertekend beeld ontstaan over de hond. De eenzame opsluiting, het missen van het baasje, het onthouden van contact met mensen en soortgenoten en het gebrek aan mentale en fysieke uitdaging maakt een hond soms enorm gestrest en overprikkeld. Toch worden honden in de opslag in deze omstandigheden getest en beoordeeld. De uitkomst kan naar onze mening te vaak een euthanasie-advies zijn bij gezonde trainbare honden.

Faya is in beslag genomen op 25 augustus 2017 nadat zij een hondje heeft vastgepakt waar even interactie mee is geweest. Het hondje is door het incident overleden. Allebei de honden waren aan de lijn op het uitlaatveld.

Videoverslag interne training bij Hond in Nood

Op 18 september 2017 is Faya getest door het assessment-team van de Universiteit Utrecht. Ondanks dat Faya vertrouwt werd door de opslaghouder en door hem ook herplaatsbaar werd geacht en dus niet euthanasiewaardig, was het assessment-team van mening dat euthanasie bij deze hond Faya het beste was.

Risico assessment Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht Claudia Vinke

Risico assessment Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht Claudia Vinke Schermafdruk 2018-02-15 11.12.11
Van Faya is geen afstand gedaan en Faya was prima te trainen binnen afzienbare tijd.

Faya is intern getraind bij Hond in Nood van 11 januari tot 2 februari en is nu weer thuis.

onder: foto van Faya in de opslag

Faya test van de Universiteit Utrecht met euthanasie-advies

Foto’s

Faya met haar trainster Annette Koome