Asielhonden met gedragsproblemen krijgen hulp van stichting Hond in nood

Spike

Langer dan een jaar doet Dierentehuis Stevenshage te Leiden een beroep op stichting Hond in nood bij twijfel over het gedrag van een hond. Is de hond herplaatsbaar op een verantwoorde wijze, is het gedrag bij te sturen ect. Het gaat voornamelijk over de staffordachtige honden. Lieve honden die je beter moet leren kennen om echt achter het karakter te komen. Honden die je uit de kennel moet halen het gewone leven in naast de trainingen waar ze ander gedrag leren. Pas dan krijg je een goed beeld en weet je wat zo’n hond voor baasje nodig heeft.

Zo’n traject is niet in een week klaar. Gemiddeld worden honden door stichting Hond in nood 10 to 15 keer keer opgehaald. Vrijwilligers van het asiel die nauw met de hond te maken hebben kunnen les krijgen en mee trainen in de gedragshal te Katwijk. Potentiële adoptanten worden vervolgens ook begeleid gedurende de meerdere ontmoetingen met de hond. Feitelijk is stichting Hond in nood dan per hond gemiddeld 15+ keer beschikbaar geweest qua tijd en kosten, want het hoeft niet zo te zijn dat de eerste gegadigde meteen de juiste match is. En zo’n potentiële adoptant komt ook meer dan één keer voordat er echt sprake is van een adoptie. Deze kosten komen op de schouders van stichting Hond in nood zonder dat er een budget voor is en de dekkende kosten alleen bedragen € 15,- per keer per hond. Daar worden de benzinekosten van betaald, de gedragshal en de worst. De trainers ontvangen geen salaris en zetten zich belangeloos in. Dit is niet langer mogelijk zonder structurele hulp speciaal voor deze honden.

#Geef om mij, een prachtige campagne. Dierentehuis Stevenshage is geen asiel van de dierenbescherming en Spike heeft dus niets aan de campagne maar hij is wel zo’n asielhond die extra zorg nodig heeft. Stichting Hond in nood is niet verbonden aan een asiel, zij komt daar waar het nodig is en hulp gevraagd wordt. Asiel Leiden waar Thunder 14 maanden verbleef, en waar Spike nu al een jaar woont, is niet in staat deze extra zorg te betalen. Toch zijn het asielhonden die voldoen aan de kreet “Geef om mij” . Wij geven om hen, U ook?

Van de dierenbescherming geen steun voor álle asielhonden met gedragsproblemen

De dierenbescherming geeft niet om de honden die in asiels zitten die niet aangesloten zijn bij hun organisatie. Op het verzoek van stichting Hond in nood te helpen bij deze kosten van deze asielhonden betreffende training om hun kansen op herplaatsing te vergroten, en zelfs euthanasie te voorkomen kwam het volgende antwoord:

“U zult begrijpen dat wij heel veel van dit soort aanvragen krijgen, en alhoewel de Dierenbescherming het waardeert wat u voor dieren doet, kunnen wij u helaas niet financieel helpen. Het geld wat we binnenkrijgen met onze zomeractie is bedoeld voor de honden die in de asielen zitten die zijn aangesloten bij de Dierenbescherming.”

met vriendelijke groet,

Mariëtte van der Starre

Wie helpt hen dan?

Geen budget voor extra zorg mogelijk bij het asiel waar deze honden verblijven, geen steun van de dierenbescherming.

Alleen U bent nog over om samen met stichting Hond in nood een kansarme asielhond met gedragsproblemen het duwtje naar een gouden mand te geven. Asielhond Thunder is na training succesvol herplaatst, asielhond Spike is in training en klaar voor een gouden mand. Voor hen zijn geen donateurs. Stichting Hond in nood draagt tot op heden de kosten nog. Helpt U mee om de volgende op weg te helpen?

Doneer op NL37 INGB 0006 794786 t.n.v. Stichting Hond in Nood o.v.v. “ik geef om een asielhond”

Voor € 15,- is één training al mogelijk.

Stichting Hond in nood beschikt over een team gediplomeerde trainers, hulptrainers, oefenhonden en ervaren figuranten die klaar staan voor een asielhond.