Grube beet de buurhond door de schutting en kreeg euthanasieadvies in de opslag

Een inbeslaggenomen hond.
In een opslagsituatie kan een compleet vertekend beeld ontstaan over de hond. De eenzame opsluiting, het missen van het baasje, het onthouden van contact met mensen en soortgenoten en het gebrek aan mentale en fysieke uitdaging maakt een hond soms enorm gestrest en overprikkeld. Toch worden honden in de opslag in deze omstandigheden getest en beoordeeld. De uitkomst kan naar onze mening te vaak een euthanasie-advies zijn bij gezonde trainbare honden.

Foto onder:

Grube op het moment dat hij getest wordt in de opslag door het assessment-team van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De test bestaat uit 19 onderdelen waarvan een aantal zeer bedreigend zijn voor de hond. Zoals een slagbeweging (alsof de hond geslagen gaat worden), aanstaren, insluiting door drie personen die zich groot maken, voerbak afpakken en gespeeld ruzie maken met de opslaghouder.
Grube heeft 5 maanden in de opslag gezeten.

Grube is inmiddels weer thuis.

Grube in opslag

Over Grube

Grube had al lange tijd haat en nijd over en weer met de buurhond. De buurhond kefte erop los aan de andere kant van de schutting die de twee tuinen van elkaar scheidt. Op een dag lukte het Grube de niet zo sterke schutting een stukje los te krijgen waar de buurhond niet voor terug deinsde. De buurhond bleef ook springen en keffen waarbij zijn poot in de buurt van Grube kwam. De poot was niet meer te redden, de buurhond heeft het incident wel overleefd.

Grube is vervolgens een paar weken na de inbeslagname getest door de Universiteit Utrecht en kreeg een euthanasieadvies. Enkele passages daaruit staan op deze pagina. De baasjes van Grube stonden voor de rechter en smeekte om Grube te laten leven. Advocaat Berndsen zocht naar hulp om Grube nog een keer te laten beoordelen en kreeg toestemming voor een contra-expertise bij stichting Hond in Nood.

Film van Grube’s interne training

Uit het risico-assessment van de Universiteit Utrecht:

risico assessment grube

Risico assessment Universiteit Utrecht

2 3

Uit de conclusie assessment Grube

Cunclusie assessment Grube

foto’s