Hartworm bij de hond

juli 2012

Verzeker u zelf ervan dat u een gezonde hond uit het buitenland adopteert.

De honden die via ons uit Roemenië komen worden getest met de Idexx-test,een test die adulte antigenen meet.
Er wordt behandeld tegen lintworm, haakworm, vossenlintworm, spoelworm, en getest op hartworm.
De middelen waarmee ontwormd wordt zijn Drontal en Milbemax.

Over Hartworm:

De grote hartworm (Dirofilaria immitis) :
Meer dan 70 soorten muggen kunnen de grote hartworm overbrengen. Volwassen wormen leven hoofdzakelijk in de longarteriën en het rechterhart.
De larven worden “microfilaria” genoemd en deze verspreiden zich in de bloedcirculatie.
Een stekende mug kan deze microfilaria opnemen en zo een ander dier besmetten.
De ontwikkeling van de wormen verloopt traag, maar volwassen wormen kunnen een gevaar betekenen voor het dier en tot sterfte leiden.
Hartworminfecties komen vooral voor in Zuid- en Oost Europa tot en met Frankrijk.
Er zijn helaas ook gevallen bekend in Nederland. Het betreft vooral honden die meegaan op reis of geïmporteerde dieren.

Testen in het land van herkomst is nog géén garantie.

Er is namelijk een kans dat de hond in de periode tussen testen in Roemenie, en de dag van het transport, alsnog besmet is met de hartworm.
Daarom is het verstandig dat u een herhaaltest laat doen bij uw dierenarts, zes maanden na het verlaten van het land van herkomst.
De reden dat er 6 maanden tussen moet zitten, is dat de test een stofje meet die voorkomt in volwassen wormen.
En het kost tijd voordat een hartwormlarve in een worm is veranderd.

Waarom worden pups, jonger dan zes maanden niet getest?

Zoals eerder beschreven kost het tijd voordat een larve in een worm veranderd, namelijk tussen de 4 en 6 maanden.
De test meet alleen het stofje die voorkomt in een volwassen worm.
Het heeft dan geen zin een pup van 3 of 4 maanden oud te testen, de test zal negatief uitvallen, terwijl de pup wél besmet kan zijn met nog niet volwassen hartwormen.

Wat kan ik doen om een eventuele besmetting af te breken?

Als de hond gunstig uit de hartwormtest komt, kan deze in Nederland bij aankomst en 3-4 weken later met Milbemax worden behandeld, en 4 weken later nog eens.
Voor pups geldt dat ook, al zijn zij niet getest, toch kan daarmee een eventuele besmetting afgebroken worden. Milbemax dood alleen larven, niet de al volwassen wormen. (*) Maar ook dat is geen garantie, er bestaat namelijk een “ongevoelige periode”. (*) Overigens wordt beschreven dat moederhonden via de placenta de larven kunnen doorgeven, maar deze kunnen vervolgens niet uitgroeien.
Dan toch nog is het verstandig de herhaaltest te laten doen, 6 maanden na aankomst in Nederland, zodat er zekerheid is dat de hond geen larven heeft die door zijn gegaan met groeien.
Valt de 2e test weer gunstig uit, dan hoeft de hond niet meer getest, en is vrijwel 100% zeker dat er geen hartworm besmetting aanwezig is.

Wat kan een stichting of organisatie doen om besmetting te voorkomen?

Tegen de besmetting kan een stichting niets doen. Wel tegen het verder doorgroeien van eventueel aanwezige larven.
Stichting Hond in nood geeft alle honden 3 weken na aankomst in Nederland Milbemax.
En 4 weken later nogmaals. Indien de hond intussen geadopteerd wordt, krijgt de adoptant de 1e Mlbemax van ons mee, en de datum waarop de 2e Milbemax gegeven moet worden. Toch moet de hond 6 maanden na vertrek uit Roemenië nogmaals getest worden.

Wat zijn de symptomen?

Een hond die besmet is met hartworm krijgt pas 3-5 jaar later klachten. Af en toe hoesten, vermoeidheid, later chronisch hoesten, zijn de eerste symptomen. Men hoort de hond zwaar ademen en ziet dat lichamelijke inspanning zwaarder wordt.

Wat zijn mogelijke behandelingen?

Als blijkt dat een hond in Roemenië positief getest wordt, dan vind daar de behandeling plaats.
Onze dierenarts gebruikt hiervoor geen middel dat de larven in 1 keer allemaal afdoodt (= middelen met macrocyclische lactonen als werkzame bestanddelen),
want dat kan leiden tot een zeer zieke of zelfs dode hond.
Succes op behandeling van hartworm is ook afhankelijk van de categorie waarin de hond zich bevind, categorie 1-2 of 3-4.
Besmette honden in Roemenië worden door onze dierenarts behandeld met Advocate, Ivermectine en Doxycycline. Advocate doodt de larven. Ivermectine doodt de meeste volwassen wormen, Doxycycline vernietigd het voortplantingssysteem van de misschien overgebleven volwassen wormen. In Roemenië heeft dierenarts Laura Ratiu meerdere honden met succes behandeld op deze manier. Na de behandeling wordt opnieuw getest. Er is nog een ander middel wat gebruikt kan worden om honden met hartworm te behandelen, een effectievere manier, echter niet zonder gevaar voor de hond. Het middel Immiticide (wordt niet gebruikt in Roemenië en is daar ook niet verkrijgbaar) doodt alle volwassen hartworm. Het is een zware behandeling wat onder strenge controle van een dierenarts gegeven moet worden. De hond loopt gevaar doordat de stervende wormen kunnen leiden tot embolie en shock. Tijdens deze behandeling dient de hond zoveel mogelijk (hok)rust te krijgen.

Welke wormen komen nog meer voor?

Lintworm, Haakworm, Vossenlintworm en Spoelworm zijn de meest voorkomende wormen.
Er zijn verschillende soorten lintworm.

Hondenlintworm.
Komt voor bij hond en kat
Tussengastheer: vlo
Besmetting: door opname besmette vlo of larve

Taenia soorten.
Komt voor bij hond en kat
Tussengastheer: ratten, muizen en andere dieren
Besmetting via dode muizen, ratten (wordt gegeten door zwerfdieren) en rauw slachtafval

Vossenlintworm.
Komt vooramelijk voor bij de vos, maar ook bij de hond.
Tussengastheer: knaagdieren (wordt gegeten door zwerfdieren)

Testen:

Lyme (Borreliose)

De ziekte van Lyme of borreliose is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi.
Deze bacterie wordt overgedragen door de Ixodes teek.
De bacterie kan zich in wilde dieren (zoals herten zwijnen en reeën) vermeerderen zonder dat deze dieren ziek worden.
Wanneer een teek zich voedt op zo’n geïnfecteerd dier, wordt de teek besmet.
Deze teek kan dan op zijn beurt weer uw huisdier besmetten. Verwijdering van de teek binnen 24 uur vermindert de kans op besmetting.
Behandeling met antibiotica, voorkeur voor Doxycycline.

Ehrlichia
Ehrlichiose is een ziekte die door teken wordt verspreid. Door de tekenbeet wordt de hond geinfecteerd met Erhlichia, een bacterieachtig organisme.
Na infectie vermeerderd de Ehrlichia en tast de witte bloedlichaampjes aan.
Behandeling met antibiotica.

Leismania:
Wordt overgedragen door zandvliegen. Komt minder voor in Roemenië dan hartworm, maar is wel mogelijk.
Behandeling met Alprazolam

Entingen

De honden worden gevaccineerd met Vanquard.
Vanquard R (Rabbiës)
Vanquard 7 (7 diseases)

Leptospirose (een van de aandoeningen waartegen de Vanguard 7 vaccineert) is een aandoening waartegen 2x gevaccineerd moet worden,
met enkele weken tussentijd, anders werkt het vaccin onvoldoende.

(*) Bron: Universiteit Utrecht