Uw hond is in beslag genomen, en dan?

Verlies de moed niet, u staat er niet alleen voor!

De inbeslagname

Als uw hond in beslag is genomen kan het een paar weken tot maanden duren voordat hij misschien weer thuis is. Uw leven staat op z’n kop en u mist uw hond vreselijk. Misschien komt u hierdoor voor de eerste keer in uw leven in aanraking met politie en Justitie. Via deze informatieve pagina proberen we u hoop te geven in deze moeilijke periode. Het hoeft niet te betekenen dat u uw hond nooit meer terug ziet, al is de uitslag van de test nog zo slecht.

Wat u direct moet doen

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. Vertel uw advocaat zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het RVO en duidelijk te maken dat er een proces lopende is tegen de inbeslagname zodat het RVO op de hoogte is en uw hond niet vervreemd mag worden.

De opslag

We leggen uit wat er precies gebeurt nadat uw hond in beslag genomen is. Uw hond gaat naar een geheime locatie die opslag genoemd wordt. Het is een pension of asiel. Het pension/asiel heeft de plicht de hond dagelijks uit te laten en laagdrempelig te trainen tenzij het een gevaarlijke hond betreft. (zie link diergeneeskunde “procedure bijtincidenten door honden” op deze pagina) Onze ervaring is dat de opslaghouder ook ongevaarlijke honden gevaarlijk vindt, die later bij stichting Hond in Nood wel vriendelijk bleken te zijn. Zo’n “gevaarlijke” hond wordt verdoofd bij stichting Hond in Nood gebracht en moet herstellen van de eenzame opsluiting, het gebrek aan contact met mensen en soortgenoten.

De test van de Universiteit Utrecht

Een paar weken na de inbeslagname gaat het assessment-team van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht uw hond testen in de opslag. Voorheen gebeurde dit onder leiding van Dr. M. Schilder, nu slechts nog incidenteel. Tegenwoordig door zijn opvolgster Dr. C.M. Vinke.

Citaat curriculum vitae : (bron: website Universiteit Utrecht)

“Claudia Maureen Vinke is gedragsbioloog. Na haar studie biologie in 1992 werkte zij aan de Universiteit Utrecht mee aan de ontwikkeling van een agressietest bij honden aan de Beta-faculteit, vakgroep ethologie en socio-ecologie.”

Het risico-assessment bijtende honden is ontwikkeld door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bekijk de test die uw hond moet ondergaan hier. De test is inmiddels uitgebreider.

Vaak euthanasie advies

Stichting Hond in Nood meent dat uit het risico-assessment vaker dan nodig is een euthanasie-advies volgt. Dr. C.M. Vinke kent de eigenaars van de honden niet, weet niets van de (woon)situatie af en heeft de eigenaars nooit samen met hun hond gezien, zij moet het doen met het proces verbaal, de bevindingen van de opslaghouders en de reacties van de nare test die zij en haar team op de honden afvuurt. Van de 6 in beslag genomen honden die bijvoorbeeld in 2017 intern getraind zijn bij stichting Hond in Nood hadden alle 6 een euthanasie-advies waarvan er 5 na de contra-expertise prima honden bleken te zijn en weer naar huis terug mochten. Bij Gaus zijn er de afgelopen 10 jaar ongeveer 53 honden met euthanasie-advies weer terug naar huis gegaan na gebleken trainbaarheid.
De test bestaat uit ongeveer 19 onderdelen waarvan een aantal zeer bedreigend voor de hond zijn. Soms is er een verkorte test, namelijk als de hond niet uit de kennel te halen is. De testonderdelen worden dan voor de tralies van zijn kennel in de opslag uitgevoerd. Soms is de hond nog wel uit de kennel te halen ten tijde van de test, en maanden later niet meer als de hond voor een contra-expertise naar Hond in Nood mag. Waardoor het de schijn heeft dat het contact met sommige honden na de test niet onderhouden wordt wanneer er een euthanasie-advies uitgaat.

Omstandigheden in de opslag

De opslaglocaties waar vandaan honden bij stichting Hond in Nood gebracht worden tot nu toe zijn het Doa te Amsterdam, dierenhotel Pocahondas en dierenpension ’t Hoogeland in Goudswaard. Maar er zijn 9 opslaglocaties in het hele land. Waar uw hond precies verblijft weten wij ook niet totdat hij naar ons gebracht wordt. De honden komen vaak verwilderd bij stichting Hond in Nood aan met ligplekken aan de ellebogen, een verwaarloosde vacht, schorre stembanden, stukgeslagen staarten, te mager of te dik of zelfs onder de poep. Voor eigenaren is het heel verdrietig om de hond in deze staat terug te zien.

Soms kan de politie druk uitoefenen op u om afstand te doen van uw hond. Zij kunnen u mogelijk vertellen dat u uw hond toch niet terug krijgt vertellen eigenaren van in beslag genomen honden ons. Als u afstand doet van uw hond is de kans zeer groot dat hij  geëuthanaseerd zal worden in de opslag of hij kan worden verkocht. In principe heeft elke hond recht op een contra-expertise. Uw advocaat kan u daarbij helpen. Het is van belang dat u direct een advocaat inschakelt als uw hond in beslag is genomen. Uw advocaat neemt contact op met de officier van Justitie en vraagt het risico-assessment (de test) van uw hond op zodra het beschikbaar is. U krijgt het assessment van uw advocaat toegestuurd. De meeste baasjes herkennen hun hond niet uit de gedragsreacties van de test en maken zich direct erge zorgen over het welzijn van de hond. Stichting Hond in Nood maakt een tegenrapport van het risico-assessment wat uw advocaat kan helpen tijdens het pleidooi om uw hond vrij te krijgen.

N.B. intern herstel en training niet meer actief vanaf 1 augustus 2019

Herstel en training bij Hond in Nood

Als uw hond bij stichting Hond in Nood gebracht wordt bent u erbij om uw hond te verwelkomen. U kunt een paar uur bij uw hond blijven om tijd met hem door te brengen. Vanaf uw vertrek krijgt uw hond een vaste trainster die de eerste dagen heel veel met uw hond gaat wandelen. Na de maandenlange opslagperiode is veel wandelen de beste therapie. Uw hond wordt- al dan niet verdoofd- bij ons gebracht. Verdoofd als de verzorgers in de opslag de hond niet durven te benaderen om hem aan te lijnen en in de auto te zetten. De opslag laat geen eigenaars toe binnen de muren, u mag dus niet zelf uw hond ophalen. Op ons verzoek heeft uw hond twee slipkettingen om en twee lijnen. Wij zijn tegen slipkettingen en die gaan zo snel mogelijk af en worden vervangen voor een halsband, hoofdband en tuig. De ene hond komt nog helemaal verdoofd aan terwijl de ander al wakker is geworden onderweg, het hangt ervan af hoeveel verdoving hij heeft gekregen.

Als een hond maandenlang in de opslag heeft gezeten zonder menselijk contact, of hij heeft een aantal keer te maken gekregen met bange verzorgers en hij heeft al die tijd tegen de tralies op staan springen, blaffen en grommen als er iemand voorbij liep dan kan het zo zijn dat een hond aan alles en iedereen een hekel heeft gekregen. Ook als de hond nog in de roes van de verdoving zit is hij niet zichzelf. Wij verkiezen verdoven boven de vangstok. Als de verzorgers van de opslag de hond met een vangstok uit de kennel trekken kunnen wij er zeker van zijn dat hij ons ook zal wantrouwen en bovendien getraumatiseerd is. En ook met ons is hij de eerste dag niet blij als we voor zijn tralies staan. Wij willen hem er wél uithalen en ook zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk! Lukt het die dag niet, dan lukt het de dag erna helemaal niet. Wij willen immers met de hond trainen en hij moet de kennel in en uit gehaald kunnen worden. We nemen het de honden niet kwalijk dat zij tegen ons net zo kunnen reageren als tegen de verzorgers in de opslag, maar we doen alles om te voorkomen dat de hond een reden heeft om uit te vallen of te bijten.

Daarom worden de honden niet onnodig aangeraakt als ze net binnenkomen en leggen wij ze niets op. We zijn uiterst voorzichtig zodat de hond rustig aan ons kan wennen. Alleen maar wandelen tussen twee trainers is wat hij de 1e dag doet. Zou de hond uitvallen of proberen te bijten in een paniekaanval dan kunnen de trainers elkaar beschermen. Met de slipkettingen om hoeven wij niet bang te zijn dat de hond zich eruit kan lostrekken en ontsnappen. Wij doen de honden bewust géén muilkorf om. Dat is te dicht in zijn persoonlijke zone zo’n 1e dag. Al zou de muilkorf voor het transport naar ons zijn omgedaan dan moeten wij het die 1e dag ook af doen als hij moet eten. Dat is ook nog te vroeg om zo dicht in zijn persoonlijke zone te komen.
De trainster bouwt de weken erna een band op met uw hond en zal hem in de loop van de interne training dagelijks meenemen overal waar zij gaat. Uw hond slaapt in een pension wat vrijwel midden in de maatschappij gelegen is, op loopafstand van winkelcentra, woonwijken, markten en parken. Uw hond wordt getraind in al deze facetten van de maatschappij nadat hij nieuwe vaardigheden heeft geleerd in de prikkelarme overdekte gedragshal waar hij traint met figuranten en oefenhonden. Na een week wordt er van u verwacht intensief te komen meetrainen.

Als de training klaar is

Na ongeveer 3 weken is uw hond klaar met de interne training en maakt stichting Hond in Nood een rapport voor Justitie.
Is uw hond in beslag genomen en wilt u ervoor vechten om uw hond terug te krijgen? Neem dan contact op met stichting Hond in Nood en wij zullen u de juiste weg wijzen om te pogen uw hond terug te krijgen.

Lees hier meer over honden uit de opslag die weer thuis zijn

Lees hier meer over de procedure bij bijtincidenten door honden

Lees hier een voorbeeld van een beschikking na contra-expertise bij stichting Hond in nood

Advocaten waar stichting Hond in nood mee samenwerkt

Erkend instituut

Stichting Hond in Nood en de Martin Gaus Academie zijn de enige erkende instituten om inbeslaggenomen honden te trainen. Er bestaat geen officieel certificaat van Justitie om in beslag genomen honden te trainen, Justitie kiest zelf de instituten.