Is uw hond in beslag genomen?

Verlies de moed niet, u staat er niet alleen voor

Als uw hond in beslag genomen is kan het een paar weken tot maanden duren voordat hij misschien weer thuis is. Uw hond gaat naar een geheime plek wat opslag genoemd wordt, het is een pension of asiel die samenwerkt met justitie en dr. C.M. (Claudia) Vinke, gedragsbioloog van de Universiteit Utrecht, degene die uw hond gaat testen. Het asiel of pension heeft de plicht de hond dagelijks uit te laten en laagdrempelig te trainen tenzij het een gevaarlijke hond is. In de praktijk blijkt de opslaghouder haast alle honden gevaarlijk te vinden waardoor ze maandenlang het hok niet uit mogen, terwijl diezelfde honden later bij stichting Hond in nood wel gewoon vriendelijk blijken te zijn. De opslag locaties waar vandaan inbeslaggenomen honden bij stichting Hond in nood gebracht worden tot nu toe zijn het Doa te Amsterdam en dierenhotel Pocahondas. Er zijn door het hele land asiels/pensions die tevens opslag zijn, sommige zijn zelfs van de dierenbescherming. De honden komen vaak bij stichting Hond in nood aan met ligplekken, een verwaarloosde vacht, schorre stembanden, stukgeslagen staarten of zelfs onder de poep omdat de dierenarts de hond met een blaaspijp heeft verdoofd in het hok waar de hond ook gepoept heeft. Het kan dus zo zijn dat een asiel van de dierenbescherming is en tegelijkertijd honden in opslag neemt in verborgen en dubieuze  omstandigheden en door de onkunde over hondengedrag onjuiste informatie verschaft aan het assessment-team van de Universiteit Utrecht die deze informatie helaas meeneemt in haar eindconclusie.

Een paar weken na de inbeslagname gaat het team van de Universiteit Utrecht uw hond dus testen. Voorheen werd de test uitgevoerd door dr. M. Schilder en tegenwoordig door dr. C.M. Vinke  Haar advies is toch geregeld euthanasie, ook als de hond goed door de test heen komt. De argumenten die dan aangevoerd worden om de hond toch te doden ook al komt hij door de test zijn dan uit diervriendelijk oogpunt als de hond lichamelijk iets mankeert, of uit preventief oogpunt, of de hond zou niet goed gesocialiseerd zijn en het kan ook niet meer goed komen met trainen volgens de tester. De test bestaat uit ongeveer 19 onderdelen waarvan een aantal zeer bedreigend voor de hond zijn. Soms is er een verkorte test, namelijk als de hond niet uit de kennel te halen is. De testonderdelen worden dan voor de tralies van zijn kennel uitgevoerd. De test gaat achter elkaar door zonder pauze. De reacties van de hond worden genoteerd en men geeft daar vervolgens een conclusie over en een aanbeveling voor de rechtbank. Is uw hond in beslag genomen en wilt u ervoor vechten om hem of haar terug te krijgen? Neem dan contact op met stichting Hond in nood en wij zullen u de juiste weg wijzen om te pogen uw hond terug te krijgen. Soms kan de politie druk uitoefenen op u om afstand te doen van uw hond. Zij kunnen erbij vertellen dat u uw hond toch niet terug krijgt. Als u afstand doet van uw hond wordt hij geëuthanaseerd in de opslag. In principe heeft elke hond recht op een contra-expertise. Uw advocaat kan u daarbij helpen.

Lees hier meer over honden uit de opslag die weer thuis zijn

Lees hier meer over de procedure bij bijtincidenten door honden

Lees hier de risico inschattingstest (de test is inmiddels uitgebreider)

Lees hier een voorbeeld van een beschikking na contra-expertise bij stichting Hond in nood

Advocaten waar stichting Hond in nood mee samenwerkt en goede ervaringen mee heeft