Training in beslag genomen honden

Pro

Annette Koome en Protasius real-life training

Interne training

De honden op deze pagina zijn in beslag genomen geweest en rechtstreeks vanuit de opslag bij stichting Hond in Nood gebracht voor contra-expertise en training. Ze zijn inmiddels weer thuis bij hun eigenaar.

Van enkele honden staan stukken uit de risico- inschattingstest van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht die de honden eerst getest heeft met een negatief advies als resultaat, en video’s van de training bij stichting Hond in Nood met toestemming van de eigenaars openbaar op deze pagina. Op basis van deze contra-expertise mochten de honden weer naar huis terug.

Training na inbeslagname vanuit thuis

Het Openbaar Ministerie kan ook een in beslag genomen hond rechtstreeks naar huis laten gaan onder bepaalde voorwaarden, waarvan training bij stichting Hond in Nood één van de voorwaarden kan zijn. Uw hond kan dan worden getraind vanuit de thuissituatie en wanneer u op een redelijke afstand van de gedragshal in Katwijk a/d Rijn woont.

Training in plaats van inbeslagname

De wijkagent of dierenpolitie van sommige gemeentes wil een hond soms wel doorsturen nadat er een 1e bijtincident heeft plaatsgevonden en om in beslagname te voorkomen én als ze op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Stichting Hond in Nood komt bij u thuis om in de eerste plaats direct te bewerkstelligen dat de hond veilig gehouden wordt. Er wordt met u gekeken naar de veiligheid tegen uitbraak uit huis en tuin, de veiligheid buiten aan de riem, wie loopt er met de hond- waar en wanneer- en eventueel wordt er geadviseerd welke aanpassingen u kunt aanbrengen om de veiligheid te vergroten. U kunt met uw hond bij stichting Hond in Nood komen om te trainen en/of  is het mogelijk dat wij u doorsturen naar een hondenschool bij u in de buurt voor langere begeleiding of extra theorie-lessen.

Stichting Hond in Nood werkt nauw samen met Martin en Helly Gaus in de strijd tegen de omstandigheden en onkunde in de opslag, en de naar onze mening te vaak onnodig gegeven euthanasie-adviezen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht over gezonde trainbare honden. Annette Koome is hoofdtrainster van stichting Hond in Nood en opgeleid aan de Martin Gaus Academie voor het beoordelen en trainen van honden uit de opslag na bijtincidenten. Martin en Helly Gaus strijden al jaren tegen de manier van opslag en de testmethode die uitgevoerd wordt in opdracht van Justitie.

Zit uw hond in de opslag en wilt u weten hoe een interne training precies in zijn werk gaat? Neem gerust contact op met Annette Koome via het contactformulier.

Klik hier voor meer informatie over training van de honden.