Training in beslag genomen honden

N.B. interne training niet meer actief vanaf 1 augustus 2019

Pro

Annette Koome en Protasius real-life training

Interne training na euthanasie-advies

De honden op deze pagina zijn in beslag genomen geweest en rechtstreeks vanuit de opslag bij stichting Hond in Nood gebracht voor contra-expertise en training. Ze zijn inmiddels weer thuis bij hun eigenaar.

Van enkele honden staan stukken uit de risico- inschattingstest van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht die de honden eerst getest heeft met een negatief advies als resultaat, en video’s van de training bij stichting Hond in Nood met toestemming van de eigenaars openbaar op deze pagina. Op basis van deze contra-expertise mochten de honden weer naar huis terug.

Training vanuit thuis na inbeslagname

Het Openbaar Ministerie kan ook een in beslag genomen hond rechtstreeks naar huis laten gaan onder bepaalde voorwaarden, waarvan training één van de voorwaarden kan zijn. Uw hond kan dan worden getraind vanuit de thuissituatie en wanneer u op een redelijke afstand van de gedragshal in Katwijk a/d Rijn woont.

Training om inbeslagname te voorkomen

De wijkagent of dierenpolitie van sommige gemeentes wil een hond soms wel doorsturen nadat er een 1e of 2e bijtincident heeft plaatsgevonden of bij buurtonrust en om inbeslagname te voorkomen én als ze op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Stichting Hond in Nood komt bij u thuis om in de eerste plaats maatregelen te treffen om de veiligheid voor de omgeving per direct te vergroten. Dat kan zijn dat u uw tuin met spoed goed uitbraak-proof moet maken waar de hond niet uit kan ontsnappen, deurdrangers op deuren en een veilige lijnvoering voor de hond tijdens het uitlaten. Vervolgens komt u om uw hond te laten trainen en uzelf natuurlijk ook. Deze kosten zijn allemaal voor u als eigenaar. Er wordt van u verwacht alle adviezen op te volgen en het intensieve traject helemaal af te ronden. Hond in Nood onderhoudt contact met uw wijkagent of de dierenpolitie over de vorderingen en brengt een tussen- en eindrapport uit. Lees hier een voorbeeld over training om inbeslagname te voorkomen. 

Stichting Hond in Nood werkt nauw samen met Martin en Helly Gaus in de strijd tegen de omstandigheden en onkunde in de opslag, en de naar onze mening te vaak onnodig gegeven euthanasie-adviezen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht over gezonde trainbare honden. Annette Koome is hoofdtrainster van stichting Hond in Nood en opgeleid aan de Martin Gaus Academie voor het beoordelen en trainen van honden uit de opslag na bijtincidenten. Martin en Helly Gaus strijden al jaren tegen de manier van opslag en de testmethode die uitgevoerd wordt in opdracht van Justitie.

Zit uw hond in de opslag en wilt u weten hoe een interne training precies in zijn werk gaat? Neem gerust contact op met Annette Koome via het contactformulier.

Klik hier voor meer informatie over training van de honden.

Euthanasieadviezen Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht