Hulp bij herplaatsing – Training van kansarme asielhonden – Hulp & training aan moeilijke en inbeslaggenomen honden

Hulp van Dierenlot

Warmond, 4 december 2017

De activiteiten van stichting Hond in Nood  bestaan uit opvang en herplaatsing , training van kansarme asielhonden en hulp aan inbeslaggenomen honden. De asielhonden en de inbeslaggenomen honden worden getraind in een speciaal ingerichte gedragshal en in real-life situaties. De inbeslaggenomen honden zijn honden die na een bijtincident door justitie in beslag zijn genomen en getest zijn in de opslag door het assessment-team van de universiteit Utrecht. De universiteit Utrecht heeft doorgaans een negatief advies uitgebracht over deze honden waardoor euthanasie als enige oplossing is aangevoerd. De advocaten van de eigenaren hebben vervolgens een contra-expertise aangevraagd bij stichting Hond in Nood alsmede de bijbehorende training. De inbeslaggenomen honden komen na maandenlange opsluiting bij ons aan en zijn de eerste tijd niet altijd de meest meegaande honden, ze zijn vaak wantrouwend en getraumatiseerd en worden niet zelden onder narcose bij stichting Hond in Nood afgeleverd omdat ze niet te benaderen zouden zijn.

Om de asiel- en inbeslaggenomen honden veilig en professioneel te vervoeren is er middels donaties een bus aangeschaft om de oude combiwagen te vervangen. De bus begaf het echter na 5 weken, net toen er gedurende 4 weken de inbeslaggenomen hond Luca dagelijks in vervoerd werd voor zijn interne training. Noodgedwongen werd Luca  in een personenauto vervoerd, zonder de veiligheidskooien voor de hond zelf en voor de oefenhonden die een rol spelen bij zijn training.

Stichting Dierenlot schoot te hulp toen er weer een hond (Grube) uit de opslag zou komen voor een laatste kans door direct een auto beschikbaar te stellen met een degelijke hondenkooi. Dankzij de Dierenlot transportambulance kon hond Grube elke dag opgehaald worden en met zijn intensieve training starten wat hem uiteindelijk zijn leven heeft gered.

Stichting Dierenlot heeft ook de kosten van de reparatie van de bus op zich genomen in de weken dat stichting Hond in Nood gebruik mocht maken van de Dierenlot transportambulance. De bus is volledig gerepareerd terug en was volop in gebruikt voor de inbeslaggenomen hond Grube die op dat moment nog intern getraind moest worden in afwachting van de beslissing van de rechtbank of hij terug naar zijn eigenaar mocht.  Zonder Stichting Dierenlot had de hond niet door stichting Hond in Nood geholpen kunnen worden en wij zijn intens dankbaar voor dit mooie gebaar waardoor deze zeer kansarme honden die op de rand van euthanasie balanceren toch een eerlijke kans kunnen krijgen.

Hartelijk dank namens het team van

STICHTING HOND IN NOOD

Stichting Dierenlot

Hulp van Adolphina Swijterstichting

De Adolphina Swijterstichting schonk een solide hondenkooi voor veilig vervoer van de honden bij stichting Hond in Nood. De kooi is ruim en kan gescheiden worden in twee compartimenten door middel van een tussenschot. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Op de foto profiteert inbeslaggenomen pitbull Faya van de ruime warme kooi tijdens haar verblijf bij Hond in Nood. Faya is één van de inbeslaggenomen honden die na een bijtincident van Justitie toestemming hebben voor een contra-expertise en training, na een euthanasie-advies van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.