Protasius zat 7 maanden opgesloten in de opslag na een bijtincident

Een inbeslaggenomen hond.
In een opslagsituatie kan een compleet vertekend beeld ontstaan over de hond. De eenzame opsluiting, het missen van het baasje, het onthouden van contact met mensen en soortgenoten en het gebrek aan mentale en fysieke uitdaging maakt een hond soms enorm gestrest en overprikkeld. Toch worden honden in de opslag in deze omstandigheden getest en beoordeeld. De uitkomst kan naar onze mening te vaak een euthanasie-advies zijn bij gezonde trainbare honden.

Foto onder:

Protasius (in de opslag Figo genoemd) op het moment dat hij net is binnen gebracht uit de opslag bij stichting Hond in Nood.

Protasius is inmiddels weer thuis.

Protasius is na een bijtincident waaraan een andere hond overleed in beslag genomen en naar de opslag gebracht. Enkele weken later is hij getest door het assessment-team van de faculteit Diergeneeskunde van de  Universiteit Utrecht. Het assessment-team spreekt zich in de conclusie duidelijk uit dat er geen agressie in de agressietest te zien was. Het advies om Protasius te euthanaseren zouden pijnklachten zijn zoals te lezen in het assessment onderaan deze pagina. Helly Gaus voerde het verweer tegen het euthanasie advies van het assessment-team en kreeg toestemming Protasius voor een contra-expertise over te laten brengen naar stichting Hond in Nood. Protasius bleek een hele lieve hond die met iedereen goed overweg kon, zelfs met kinderen en andere honden. De eigen dierenarts van Protasius verklaarde nadat hij op consult was geweest dat de hond in goede gezondheid verkeerde en nog jaren mee kan.

Foto’s

Filmpje van de interne training bij stichting Hond in Nood

Uit het risico-assessment van de Universiteit Utrecht:

Onder:
Enkele passages uit het assessment van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht waarin Protasius “Figo” genoemd wordt.

risico assessment Pro

Risico assessment Pro

Risico assessment Pro

Risico assessment Pro

Risico assessment protasius