Adoptieprocedure, het vinden van de juiste en duurzame match tussen baas en hond

Opmerking

Onderstaande procedure geldt voor de honden van stichting Hond in nood, wij hebben geen controle over de adoptieprocedure van honden die ter bemiddeling op de website staan. U bent er zelf bij. Neem geen overhaaste beslissing.

Stappenplan

Samen met u wordt gekeken of de hond van uw keuze een goede match is met uw gezinssituatie. De adoptieprocedure verloopt volgens  onderstaand stappenplan:

1. Wij sturen u een vragenformulier

Nadat u uw interesse in een hond aan ons kenbaar heeft gemaakt, ontvangt u van ons een vragenformulier met het verzoek deze in te vullen en aan de stichting te retourneren. U bent “gevallen” op de hond en op het karakter van hem of haar, maar ook wij willen graag een aantal dingen van u weten om te kijken of een bezoek aan de hond zinvol is.

2. U bezoekt de hond bij het opvanggezin

Een hond woont in een gezin waar geen open inlooptijden zijn. Ligt er een mogelijke gouden match in het vooruitzicht dan neemt het opvanggezin contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek. Tijdens het bezoek kunt u ook wandelen met de hond en alle vragen stellen die u heeft.

3. Een nachtje over slapen

Na het bezoek aan de hond vragen wij u om er een nog een nachtje over te slapen. Laat alle informatie op u inwerken  en praat met andere gezinsleden hoe u het bezoek heeft ervaren. Het staat u vrij om alsnog het besluit te nemen de hond toch niet te adopteren.
Het opvanggezin heeft een belangrijke stem in het accorderen van een adoptant. Het kan zo zijn dat de stichting een match niet ziet slagen. Die ruimte om dat te uiten mag de stichting ook nemen.

4. Wij komen u thuis bezoeken

Als u nog steeds interesse heeft in de hond, dan wordt u thuis bezocht, liefst met de hond, om uw woon- en leefsituatie te bekijken. Het is dan de tweede keer dat de hond u en uw gezin ziet. De derde keer dat de hond u ziet zal zijn wanneer hij of zij door u wordt opgehaald. Wij hebben ervaren dat een hond op deze manier de overgang beter doorstaat.

5. U adopteert de hond

Als alle partijen akkoord zijn (u, het opvanggezin en de stichting), dan kunt u de hond adopteren. U betaalt de adoptiekosten en maakt een afspraak met het opvanggezin wanneer de hond opgehaald wordt. U krijgt van ons een folder mee met tips en adviezen voor de eerste weken met uw nieuwe huisgenoot.

Waarom geen directe adoptie?

Stichting Hond in nood werkt met gastgezinnen. Dit heeft als groot voordeel dat de honden eerst socialiseren en meedraaien in een huiselijke situatie. De karakters en eigenschappen van de honden worden zo goed zichtbaar. Op deze manier kunnen wij potentiële adoptanten de juiste informatie over de hond geven en de juiste match tussen hond en nieuwe baas zoeken.

Honden van de stichting waarbij één of meer gedragsproblemen worden geconstateerd krijgen training. Te denken valt bijvoorbeeld aan gedrag naar andere honden of extra aandacht aan de socialisatie.

Na de adoptie kunt u een beroep doen op de nazorg. Voor algemene vragen over de hond na de adoptie kunt u altijd terecht bij het gezin waar de hond tijdens de opvang heeft gewoond. Voor vragen over de hond met betrekking tot problemen omtrent het gedrag kunt u ook terecht bij de stichting. Zij kennen de hond en kunnen u van dienst zijn met advies of een aanvullende training.