Cooper in de opslag

Cooper in de opslag

In november 2023 is Cooper inbeslaggenomen op last van Burgemeester Schuiling van de gemeente Groningen.

Cooper is 4 weken intern getraind bij Stichting Hond in Nood samen met eigenaresse Esther. Alle situaties die in het dagelijkse leven in de maatschappij kunnen voorkomen zijn geoefend, waar nodig zijn de puntjes op de i gezet want Cooper is in principe een makkelijke veilige hond. Esther heeft geleerd hoe zij Cooper toch in alle behoefte kan voorzien ondanks een levenslang aanlijn- en muilkorfgebod. Esther heeft zich volledig ingezet om kennis en inzicht te verkrijgen voor een veilige toekomst voor Cooper.

De gemeente Groningen vindt echter dat Cooper niet terug mag naar Ester en herplaatst moet worden. Ondanks dat zij instemden met de contra-expertise bij Stichting Hond in Nood slaan zij de uitkomst daarvan in de wind, namelijk dat Cooper terug kan naar Esther en voortaan vrij van incidenten begeleid kan worden.

De gemeente heeft laten weten dat zij Cooper willen herplaatsen en wel binnen 6 weken vanaf 7 juni 2024. Omdat de gemeente Groningen van mening is dat Cooper in het kader van dierenwelzijn niet langer dan 6 weken in een kennel mag zitten, zou hij daarna geëuthanaseerd moeten worden. Voordat Cooper bij Hond in Nood kwam verbleef hij echter al 5 en een halve maand in de opslag zonder dat de gemeente zich daar om bekommerde. Burgemeester Schuiling kan op elk moment een eind maken aan de opslagsituatie van Cooper door hem terug te laten gaan naar huis.

Cooper kreeg een aanlijn- en muilkorf gebod nadat hij een kat had aangevallen die daaraan is bezweken. In november 2023 is Cooper nog een keer los van de lijn geweest waarna zonder meer werd aangenomen dat hij weer een dode kat op zijn geweten heeft. Daarop is Cooper in beslag genomen. In de opslag heeft Cooper een zogenaamde asieltest ondergaan, uitgevoerd door een gedragstherapeut waarvan de naam niet bekend is gemaakt. Deze gedragstherapeut meende dat Cooper het beste geëuthanaseerd kon worden. De advocaat van Esther spande een kort geding aan. De rechter besliste dat Cooper niet mag worden geëuthanaseerd. De onderbouwing voor euthanasie advies namens de onbekende tester van de gemeente ontbreekt namelijk. Daarop heeft de gemeente Groningen Cooper laten testen door de Universiteit Utrecht. Utrecht kwam tot de conclusie dat Cooper nergens in de test agressie vertoont en veilig is voor mensen en kinderen. Terug naar Esther raadt de Universiteit Utrecht af, omdat Esther een aanlijngebod zou hebben genegeerd en dat vindt de Universiteit van Utrecht een onvergeeflijke fout. Na de contra-expertise van Hond in Nood heeft de gemeente Groningen opnieuw  bij de Universiteit Utrecht aangeklopt, ditmaal om een contra-expertise te geven over de contra-expertise van Hond in Nood, waarvoor Utrecht zich echter niet heeft geleend.

Wij willen aandacht voor het lot van Cooper. Het kan ook uw hond overkomen. De gemeente Groningen heeft tijdens het kort geding toegegeven geen ervaring te hebben met bijtincidenten, waardoor zij zich hebben laten adviseren door een asiel die een onkundige gedragstherapeut heeft geadviseerd om Cooper te testen.

En die ook nog, blijkens de informatie, normaal gesproken asielhonden test. Gelet op het rapport van deze tester die beweerd dat zijn gevoel over Cooper niet goed is en hij daarom maar dood moet, mogen we ook vrezen voor het lot van asielhonden die door deze anonieme gedragstherapeut worden getest. Bovendien staat het rapport van deze gedragsdeskundige haaks op de conclusie over Cooper van de Universiteit Utrecht. Cooper verblijft tot op heden weer in de opslag.

Cooper bij Hond in Nood gedurende de interne training

Cooper bij Hond in Nood