Per 1 juli 2020 zijn de activiteiten van de stichting gewijzigd

De accenten zullen komen te liggen op de volgende activiteiten.

  • Samenwerking op het gebied van advies en informatie met verschillende instanties inzake de mogelijkheden tot herstel/training van inbeslaggenomen honden na een bijtincident
  • Kleinschalige uitlaatservice regio Warmond