Per 1 juli 2020 zijn de activiteiten van de stichting gewijzigd

Het intern trainen van inbeslaggenomen honden na een bijtincident doet de stichting niet meer, wel de training van deze honden vanuit hun thuissituatie, zowel in de trainingshal als in real-life. Er komen geen nieuwe updates meer over op de site, wel kunt u hier nog alle informatie met betrekking tot de inbeslagname van een hond en de hulp die er mogelijk is vinden.

De accenten zullen komen te liggen op de volgende activiteiten.

  • Samenwerking op het gebied van advies en informatie met verschillende instanties inzake de mogelijkheden tot herstel/training van inbeslaggenomen honden na een bijtincident
  • Kleinschalige uitlaatservice regio Warmond