Per 1 juli 2020 zijn de activiteiten van de stichting gewijzigd

De accenten zullen komen te liggen op de volgende activiteiten.

  • Samenwerking op het gebied van advies en informatie, met verschillende instanties, inzake de mogelijkheden tot herstel/training van inbeslaggenomen honden na een bijtincident
  • Incidenteel intern trainen van inbeslaggenomen honden
  • Training vanuit de thuissituatie na inbeslaggenomen te zijn geweest zonder interne opvang
  • Kleinschalige uitlaatservice regio Warmond

Er komen geen updates meer op de website omdat het aanvullen en bijhouden van de website een dure en intensieve bezigheid is, eigenaren van inbeslaggenomen honden kunnen de informatie in het menu terugvinden of even contact met ons opnemen.