Per 1 juli 2020 zijn de activiteiten van de stichting gewijzigd

De accenten zullen komen te liggen op de volgende activiteiten.

    • Samenwerking op het gebied van advies en informatie, met verschillende instanties, inzake de mogelijkheden tot herstel/training van inbeslaggenomen honden na een bijtincident
    • Incidenteel intern trainen van inbeslaggenomen honden
    • Training vanuit de thuissituatie na inbeslaggenomen te zijn geweest zonder interne opvang
    • Kleinschalige uitlaatservice regio Warmond

Hond in Nood is een, door de rechtbank Amsterdam erkende organisatie voor het betrouwbaar en transparant uitvoeren van de contra-expertise van inbeslaggenomen honden na een bijtincident.

Uitgelicht: Het verhaal van Cooper