Per 1 juli 2020 zijn de activiteiten van de stichting gewijzigd

De accenten zullen komen te liggen op de volgende activiteiten.

  • Ondersteuning bij de herplaatsing van kansarme asielhonden d.m.v. training en begeleiding
  • Ondersteuning van hondeneigenaars met een minimum inkomen d.m.v. structurele voerdonaties (regiogebonden en vaste geselecteerde groep)
  • Samenwerking op het gebied van advies en informatie met verschillende instanties inzake de mogelijkheden tot herstel/training van inbeslaggenomen honden na een bijtincident
  • Kleinschalige uitlaatservice regio Warmond