Wat is een contra-expertise?

Een contra-expertise is een tegenonderzoek. Wanneer uw hond in beslag is genomen en er een risico-assessment is gemaakt kunt u een tegenonderzoek laten doen. Uw hond is bijvoorbeeld getest door iemand die de tegenpartij heeft ingehuurd. Vaak is dit de Universiteit Utrecht.

Het meest gunstige uitslag daarvan is het advies “teruggave onder voorwaarden”.  De voorwaarden kunnen dan zijn een aanlijn- en muilkorfgebod, het plaatsen van deurdrangers en het uitbraakproof maken van de tuin.

Ook kan het advies zijn “herplaatsen van de hond”. Dit is voor de meeste eigenaars niet acceptabel. U houdt immers van uw hond en wil hem terug. Ook is het voor de hond niet altijd een gunstige uitslag. Als het om een hond gaat die nooit meer los kan en misschien zelfs een muilkorf moet dragen is hij niet de meest favoriete kandidaat voor herplaatsing. Na zes maanden mag een asiel besluiten hem in te laten slapen om langdurige kennelbewoning te voorkomen. In deze situatie kan het advies “herplaatsing” uitstel van executie betekenen.

Uw hond kan ook het advies “euthanasie” krijgen van de Universiteit Utrecht.

In alle gevallen heeft u heel snel een advocaat nodig. Zolang uw hond in de opslag zit is hij niet veilig. Uw hond wordt “goed” verzorgd en krijgt voer en water, ook gaat hij naar de dierenarts als hij net in de opslag aankomt. Na die eerste check door de dierenarts zien wij eigenlijk niet dat een hond nog bij een dierenarts is geweest in de opslag. Soms komen honden bij ons aan en zijn veel te mager, of hebben oorontsteking of andere medische klachten. Wat ook voorkomt is dat een eigenaar samen met de advocaat in de rechtbank pleit voor teruggave, en dat de hond al maanden daarvoor blijkt te zijn ingeslapen op eigen initiatief van het RVO. De rechters gaan zich twee weken beraden over het lot van een hond die allang is ingeslapen zonder dat eigenaar, advocaat en rechters op de hoogte zijn en tijdens het hoger beroep. Deze ervaring is voor eigenaars een hard gelach. De excuses van de rechtbank brengen de hond nooit meer tot leven en eigenaars blijven achter met een leegte die niet te beschrijven is.

U wilt een tegenonderzoek

De deskundige die een tegenonderzoek voor u doet verzamelt informatie zonder uw hond nog te hebben gezien. Deze informatie is meteen al heel breed omdat u of uw advocaat een dossier kunt aanleveren die is verzameld door de tegenpartij (dit kan dus zijn aangifte, meldingen en risico-assessment).

De Universiteit Utrecht heeft ook deze informatie, maar dan zonder dat ze u ooit hebben gezien. Uw deskundige heeft het voordeel wel in contact te staan met u, en uw kant van het verhaal te horen en tevens de hele geschiedenis van uw hond te inventariseren.

Waar het mis is gegaan, en of er onjuistheden in de verklaringen staan waardoor uw hond misschien minder schuldig is dan wordt aangenomen. De Universiteit Utrecht neemt de verzamelde informatie van de tegenpartij klakkeloos aan zonder uw kant van het verhaal te hebben gehoord en oordeelt hard en onherroepelijk over u als eigenaar. Een eigenaar die bijvoorbeeld twee honden heeft waarvan er één een bijtincident heeft veroorzaakt kan als advies van de Universiteit Utrecht krijgen om de bijtende hond te herplaatsen of te euthanaseren. De eigenaar blijft dan over met de hond die geen bijtincident heeft veroorzaakt (als daar geen herplaatsing voor geadviseerd wordt.) Als het inderdaad beter is dat de eigenaar maar één hond heeft kan uit het tegenonderzoek blijken dat de hond die niet heeft gebeten beter herplaatsbaar is, en misschien zelfs binnen de familie of vriendenkring herplaatst kan worden. De eigenaar blijft dan over met de hond die het bijtincident heeft veroorzaakt en kan daar een intensieve training mee volgen. Wanneer uw hond na een bijtincident opnieuw de fout in is gegaan bent u als eigenaar door de Universiteit Utrecht helemaal voorgoed afgeschreven en kunt u als advies zelfs een houdverbod erbij krijgen.

Als u na de eerste keer geen zeer ervaren trainer vindt ligt een volgend incident op de loer, al is het een hele tijd later. Veel incidenten zijn “stomme” ongelukken die te voorkomen waren geweest. Of uw vertrouwen in uw hond is gegroeid waardoor u meent dat de teugels wat losser kunnen. Door direct na een eerste incident met een zeer ervaren trainer in contact te staan wordt u een nieuwe manier van veilig houden van uw hond aangeleerd die u nooit meer afleert, zowel in theorie als in praktijk. Een voorbeeld daarvan zijn de twee Am. Bulldogs op deze site.

Het is niet altijd nodig dat een inbeslaggenomen hond intern moet worden opgenomen voor de contra-expertise (uitzonderingen daargelaten), al wordt daar door de tegenpartij wel moeilijk over gedaan.

Een interne training betekent dat uw hond vanuit de opslag zijn kennel verruild met een andere kennel, de herrie en bewegingen van een pensionopvang zijn overal hetzelfde. Weliswaar wordt hij er dan uitgehaald om te gaan trainen, maar een goede trainer heeft uw hond na één week, mogelijk hooguit 10 dagen volledig klaar om terug de maatschappij in te gaan, inclusief de trainingen met u als eigenaar. Dit als uw trainer zeven dagen van de week benut om te trainen Weliswaar moet de training onderhouden worden, maar belangrijk is dat u dat zélf doet thuis in de eigen buurt, en met hulp van uw trainer. U moet misschien van ver komen om de trainingen te volgen en vrij nemen van werk.

Een hond blijft gemiddeld vier weken intern in training totdat er een beslissing is genomen of uw hond terug mag. Afhankelijk van het bijtincident wordt er met nadruk getraind op hetgeen uw hond de fout mee is ingegaan. Heeft uw hond een kind gebeten dan moeten er kinderen bij de training worden betrokken. Vier weken vrij nemen en blijven komen naar de locatie waar uw hond getraind wordt is voor de meeste eigenaren niet mogelijk. De kosten lopen echter wel door, uw trainer blijft met de hond werken. Een efficiëntere manier zou zijn als uw deskundige, ter voorbereiding van de thuiskomst van uw hond, de mogelijke verbeteringen bespreekt wat betreft het uitbraakproof maken van uw huis en tuin, de omgeving en mogelijke wandelroutes inventariseert en start met een theoriecursus hondengedrag.

Meestal kan ook gestart worden met het opdoen van ervaring om te wandelen met een nieuw aan te leren belijning middels een oefenhond. Wij hebben ervaren dat deze manier incidenteel geaccepteerd werd en de hond vanuit de opslag meteen naar huis kon worden gebracht vanwaar de eigenaar direct doorstartte met de training. Het spreek voor zich dat uw deskundige een verslag bijhoudt met de vorderingen van u en uw hond, of het nu intern is of niet, en ook verantwoording neemt als uw hond blijkt niet veilig terug de maatschappij in te kunnen. Bovendien worden er meer honden inbeslaggenomen wegens een bijtincident dan er plek is in Nederland om ze intern te trainen. Dat betekent dat velen die kans niet zullen krijgen. Met een beleid “vanuit de opslag naar huis training” is de druk in de opslag veel minder en hebben meer honden kans op terugkeer in de maatschappij, waar mogelijk.

Hieronder vindt u enkele van de inbeslaggenomen honden die bij Hond in Nood intern zijn getraind en met toestemming van de baasjes op de site mochten, om een indruk te krijgen hoe een contra-expertise in zijn werk gaat. Maar vooral ook om bewustwording te creëren over deze onbekende groep van honden in nood. De honden die de afgelopen tien jaar bij Hond in Nood zijn getraind zijn nooit meer de fout ingegaan, evenmin bij de al veel langere trainingen bij Gaus. Dat wil iets zeggen over de methode “trainen van eigenaar en hond na een bijtincident”.

Helaas is de uitkomst van uw inbeslaggenomen hond nooit zeker. Wat u ook allemaal doet om uw hond terug te krijgen. Zolang hij niet thuis is blijft het beangstigend en onzeker.

Lees ook: Zwartboek Inbeslaggenomen honden wat is opgetekend door Martin en Helly Gaus, die al sinds 2009 inbeslaggenomen honden hebben opgenomen en getraind.

Annette Koome,

Opgeleid tot het trainen van moeilijke- en inbeslaggenomen honden aan de Martin Gaus Academie