Uw hond is in beslag genomen, en dan?

Informatie voor eigenaren

De inbeslagname

Als uw hond in beslag is genomen kan het een paar weken tot maanden duren voordat hij misschien weer thuis is. Uw leven staat op z’n kop en u mist uw hond vreselijk. Misschien komt u hierdoor voor de eerste keer in uw leven in aanraking met politie en Justitie. Via deze informatieve pagina proberen we u hoop te geven in deze moeilijke periode. Het hoeft niet te betekenen dat u uw hond nooit meer terug ziet, al is de uitslag van de test nog zo slecht.

Wat u direct moet doen

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat. Vertel uw advocaat zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het RVO en duidelijk te maken dat er een proces lopende is tegen de inbeslagname zodat het RVO op de hoogte is en uw hond niet vervreemd mag worden.

De opslag

We leggen uit wat er precies gebeurt nadat uw hond in beslag genomen is. Uw hond gaat naar een geheime locatie die opslag genoemd wordt. Het is een pension of asiel. Het pension/asiel heeft de plicht de hond dagelijks uit te laten en laagdrempelig te trainen tenzij het een gevaarlijke hond betreft. (zie link diergeneeskunde “procedure bijtincidenten door honden” op deze pagina) Onze ervaring is dat de opslaghouder ook ongevaarlijke honden gevaarlijk vindt.

De test van de Universiteit Utrecht

Een paar weken na de inbeslagname gaat het assessment-team van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht uw hond testen in de opslag. Voorheen gebeurde dit onder leiding van Dr. M. Schilder, nu slechts nog incidenteel. Tegenwoordig door zijn opvolgster Dr. C.M. Vinke.

Citaat curriculum vitae : (bron: website Universiteit Utrecht)

“Claudia Maureen Vinke is gedragsbioloog. Na haar studie biologie in 1992 werkte zij aan de Universiteit Utrecht mee aan de ontwikkeling van een agressietest bij honden aan de Beta-faculteit, vakgroep ethologie en socio-ecologie.”

Het risico-assessment bijtende honden is ontwikkeld door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bekijk de test die uw hond moet ondergaan hier. De test is inmiddels uitgebreider.

Vaak euthanasie advies

Stichting Hond in Nood meent dat uit het risico-assessment vaker dan nodig is een euthanasie-advies volgt. Dr. C.M. Vinke kent de eigenaars van de honden niet, weet niets van de (woon)situatie af en heeft de eigenaars nooit samen met hun hond gezien, zij moet het doen met het proces verbaal, de bevindingen van de opslaghouders en de reacties van de nare test die zij en haar team op de honden afvuurt. Bij Martin en Helly Gaus en stichting Hond in Nood zijn er de afgelopen 10 jaar zo’n 60 honden met euthanasie-advies na training weer terug naar huis gegaan.
De test bestaat uit ongeveer 19 onderdelen waarvan een aantal zeer bedreigend voor de hond zijn. Soms is er een verkorte test, namelijk als de hond niet uit de kennel te halen is. De testonderdelen worden dan voor de tralies van zijn kennel in de opslag uitgevoerd.

Omstandigheden in de opslag

De omstandigheden in de opslag zijn niet ideaal voor een inbeslaggenomen hond, sommige honden worden nooit de kennel uitgehaald en voor de herders en staffordachtigen is dit traumatisch.

Soms kan de politie druk uitoefenen op u om afstand te doen van uw hond. Zij kunnen u mogelijk vertellen dat u uw hond toch niet terug krijgt. Als u afstand doet van uw hond is de kans zeer groot dat hij  geëuthanaseerd zal worden in de opslag of hij kan worden verkocht als het een herder is. Het is van belang dat u direct een advocaat inschakelt als uw hond in beslag is genomen. Uw advocaat neemt contact op met de officier van Justitie en vraagt het risico-assessment (de test) van uw hond op zodra het beschikbaar is. U krijgt het assessment van uw advocaat toegestuurd. De meeste baasjes herkennen hun hond niet uit de gedragsreacties van de test en maken zich direct grote zorgen over het welzijn van de hond.

Advocaten met ervaring

          •  J. Biemond 070-3603588
          • Sandra Meijer 0621980646