Honden in nood

Opvang & herplaatsing – Training van kansarme asielhonden – Hulp & training aan moeilijke en inbeslaggenomen honden

Hulp aan in beslag genomen honden


In beslag genomen honden moeten een moeilijk traject in. Vaak wachten zijn maandenlang in de opslag op hun lot, weg uit de vertrouwde omgeving en gescheiden van het baasje. Eén van de voorwaarden die een eigenaar opgelegd kan krijgen is een training bij een erkend instituut. Stichting Hond in nood biedt deze training, volledig aangepast op honden die wegens een incident in beslag genomen zijn. De trainingen zijn individueel en kan zowel intern als vanuit de thuissituatie opgelegd worden.
Lees hier meer over in beslag genomen honden

Hulp aan kansarme asielhonden

Klik op de foto om alles over Spike te lezen
Soms komt het voor dat er asielhonden zijn die zonder training weinig kans maken om een baasje te vinden.
Denk aan honden die niet, of niet goed gesocialiseerd zijn tijdens hun puppy-periode. Of honden die mishandeld zijn.
Deze honden hebben een rugzak/probleemgedrag en zijn soms moeilijk te herplaatsen of komen terug in het asiel. Door training en aandacht vergroten wij de kans op een succesvolle herplaatsing.
De stichting werkt nauw samen met het dierentehuis Stevenshage in Leiden die incidenteel onze hulp inroept om asielhonden te trainen.
Lees hier meer over asielhonden trainen