Stichting Hond in nood is opgericht op 2 mei 2012. Het bestuur bestaat uit Karin Borst, Hélène van Egmond en Annette Koome. Het team bestaat verder uit vaste vrijwilligers die helpen bij de trainingen van opvanghonden, asielhonden en inbeslaggenomen honden.

Annette  is opgeleid trainster van honden met probleemgedrag, hoog-risico honden en inbeslaggenomen honden. Samen met Martin en Helly Gaus heeft stichting Hond in Nood vele honden die inbeslaggenomen zijn geweest uit de opslag gekregen voor een contra-expertise en hertraining. Annette staat advocaten en eigenaren bij in de rechtszaak van honden die in beslag zijn genomen en geeft nazorg. Annette traint ook kansarme asielhonden met gedragsproblemen uit asiel Leiden.