Berichten

Direct begeleiding familie bij eerste signalen probleemgevende honden om inbeslagname te voorkomen

Bulldog Dirkje kreeg doodvonnis na gedragstest, rechter geeft de 9 maanden oude pup zijn leven terug