Direct begeleiding familie bij eerste signalen probleemgevende honden om inbeslagname te voorkomen

Asielhond Shadow wacht met smart op een nieuwe eigenaar. Shadow is 2 jaar, woont in het asiel sinds december 2016

De 10 jarige Faya kreeg euthanasie-advies van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht