Berichten

Direct begeleiding familie bij eerste signalen probleemgevende honden om inbeslagname te voorkomen

Engelse Bulldog Dirkje zat 6 weken opgesloten in een hok van de opslag

Training asielhonden