Want elke hond verdient een goed leven!

Herplaatsing – Training van kansarme asielhonden – Hulp & training aan moeilijke en inbeslaggenomen honden

Stichting Hond in nood is opgericht op 2 mei 2012 door een leuk team mensen met dezelfde passie: liefde voor honden. In de jaren die volgden heeft deze passie ertoe geleid dat de stichting haar eigen koers is gaan varen waarbij deskundigheid en ervaring van pas komen bij een aantal specifieke activiteiten waar ons hart ligt op het gebied van het welzijn van honden.

Wat doet stichting Hond in nood

Baasje gezocht.

Herplaatsing vanuit de thuissituatie door de hond zeer uitgebreid in beeld te brengen op de website is een welkome service voor veel baasjes. De adoptieprocedure is zorgvuldig en uitgebreid waarbij het belang van de hond altijd voorop staat.

Training op maat.

Stichting Hond in nood geeft individuele training aan probleemhonden voor baas en hond. De situaties waarmee de hond moeite heeft worden in een rustige omgeving getraind op het tempo wat voor de hond haalbaar is. Naast de praktijktraining is er veel aandacht voor de theoretische lesstof. Leren moet leuk zijn en bevordert het zelfvertrouwen van hond én baas!

Trainen van asielhonden met gedragsproblemen.

Dierentehuis Stevenshage doet een beroep op stichting Hond in nood wanneer een hond langdurig in het asiel zit doordat hij gedragsproblemen heeft of juist krijgt door het te lange kennelleven en er net iets meer begeleiding nodig is dan dat zij zelf te bieden hebben. De hond komt bij stichting Hond in nood in een trainingstraject waarbij hij mee op stap gaat het echte leven in en in alle huis, tuin- en keukensituaties getraind wordt om de kans op een baasje te vergroten. Deze service aan het asiel doet stichting Hond in nood op “eigen kosten” en kan alleen geboden worden wanneer het budget het toelaat.

Inbeslaggenomen honden.

Honden kunnen na een bijtincident in beslag genomen worden. Er volgt voor de eigenaar een onzekere periode die maanden kan duren. Niet wetende waar de hond is en moeten wachten op het oordeel van testers van de Universiteit Utrecht is slopend voor een eigenaar. Er moet een advocaat ingeschakeld worden en de zaak komt voor de rechter. Stichting Hond in nood staat advocaten bij in hun pleidooi en biedt steun en advies aan de eigenaar. Ook kan de hond intern opgenomen worden bij stichting Hond in nood voor een second opinion en training. Voor meer informatie over interne opname kunt u contact met ons opnemen.

Like ons op

Twitter Instagram